Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013
Program Finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Atelierul Toplița, mentionat documentar în 1674, atelier de “ tip nemțesc”, cuptoare cu vatră deschisă pentru obținerea lupelor direct din minereu. Forța mecanică era asigurată cu o roată de apă. Alături funcționa o forjăși un ciocan mecanic. În hotarul localității s-au descoperit urme romane ale exploatării aurului, la 20 m de malui Pârâului Toplita, pe panta de vest a dealului.- Atelierul Nou sau Baia Nouă era așezat pe râul Cerna, în aval de atelierul Toplița, în imediata apropiere a acestuia. Atestat documentar în 1674. În 1754, atelierul era dotat cu 4 cuptoare pentru decarbonatarea fontei și două ciocane acționate hidraulic pentru forjarea lupelor. În 1865 a fost scos definitiv din funcțiune.

This entry was posted in Obiective turistice, Obiective turistice unice, Slider