Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013
Program Finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Rezervaţia Naturală Cheile Cernei

By Admin

Cheile Cernei este o arie naturală protejată de interes național, ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată pe valea Cernei, pe raza comunei Lunca Cernii de Jos. Rezervația naturală aflată în Munții Poiana Ruscă, are o suprafață de 2 ha. și reprezintă o formațiune geomorfologică de chei, cu versanți înalți, săpată în rocile metamorfice (șisturi cristaline) de apele pe Râului Cerna.

Cheile Cernei sînt săpate adînc de apa în roci metamorfice dure, şi anume în gnaise cenuşii masive în care se disting cu ochiul liber noduli albi de feldspat cu diametrul pînă la cîţiva centimetri (gnaise oculare). Înălţimea versanţilor abrupţi, acoperiţi în parte de pădure, atinge 200 m. Lungimea strîmtorii este de 6,2 km. Valea urmăreşte un curs sinuos între pereţi stîncoşi care, în special în jumătatea sudică, coboară uneori pînă în firul apei, nelăsînd loc pentru potecă. De aceea traversarea cheilor Cernei întîmpină în cîteva locuri dificultăţi, în special în perioada cu debit ridicat de apă. Parcurgerea strîmtorii necesită în asemenea situaţii trecerea prin apă, care în general nu prezintă adîncime mare. În cazul în care considerăm că trebuie să abandonăm la un moment dat traseul, se poate încerca fie o ocolire a zonei dificile prin versantul stîncos, fie se poate urca, cu un oarecare efort, în versantul din stînga noastră, în sensul mersului, pentru a ajunge pe culmea dintre valea Cernei şi Valea Ursului. În cazul în care după acest urcuş nu am întîlnit drumul carosabil Hăşdău-Lunca Cernii, ne îndreptăm pe culme spre dreapta (vest) pînă ajungem în drumul amintit.

Râul Cerna, numit şi Cerna Hunedoreană sau Cerna Ardeleană, izvorăște din Munții Poiana Ruscă, străbate Ținutul Pădurenilor, alimenteaza Lacul Cinciș, trece prin orașul Hunedoara și se varsă în Râul Mureș. “Cerna” vine din slavonă şi înseamnă “apa neagră”, pentu că atunci când plouă mult și repede, apa râului își schimbă culoarea, tulburându-se. În aval de Lunca Cernii traversează Cheile Cernii, apoi șesul aluvial pe care se află satele Hășdău și Dăbâca, pentru a ajunge printr-o vale săpată adânc, în lacul de acumulare Cinciș. În continuare, albia Cernei urmărește zona marginală a reliefului muntos, în dreptul comunei Teliucu-Inferior și iese în dreptul municipiului Hunedoara. Râul are trei segmente: primul segment, care incepe odată cu izvoarele râului si ține până la vărsarea acestuia în Barajul Cinciș-Cerna, segmentul mijlociu este cuprins de la ieșirea râului din baraj până în apropiere de periferia orașului Hunedoara, iar ultimul segment se termină odată cu vărsarea râului in Mureș.

This entry was posted in Obiective turistice, Rezervaţii naturale, Slider