Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013
Program Finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Sărbătoarea de vară a fiecărei familii, dar şi a întregii colectivităţi, Nedeia este una dintre cele mai importante modalităţi tradiţionale de reunire a spiţelor de neam şi a tuturor celor care s-au născut într-o anumită vatră etno-folclorică. Desfăşurarea acestei grandioase sărbători are în Ţinutul Pădurenilor importante particularităţi care o individualizează în contexul obiceiului Nedeii la români, ţinute odinioară în plai de munte, sus în afara satelor.

Nedeile se ţineau, eşalonat, în duminicile lunilor de vară în fiecare sat: prima era cea de la Sohodol, în duminica Ispasului, iar ultima în duminica din preajma zilei de 6 august, Ziua Soarelui, a Schimbării la Faţă, în calendarul creştin-ortodox, la Runcu Mare.

Nedeia începea întotdeauna cu slujba de la biserică, după care toţi participanţii la slujbă, localnici şi străini (din alte sate pădureneşti), mergeau grupaţi în ţarină cântând Cântecul crucii până lângă crucea din ţarină, unde se opreau pentru a asista la slujba de sfinţire a apei pe care o oficia preotul aici, urmată de Dansul brâului şi de uratul colacilor cu care erau cinstiţi oaspeţii. Tot acum, femeile împodobeau praporii bisericii cu cununi din flori de fân şi spice de grâu, iar, în final, fetele luau vasul cu apă sfinţită şi, urmate de toţi sătenii, străbăteau drumul ţarinei stropind holdele cultivate cu apă sfinţită. Ritualul avea, în credinţa pădurenilor, menirea să protejeze semănăturile date în pârg de eventualele stihii dezlănţuite ale naturii: grindină, vijelii, ploi torenţiale, cât şi de atacul insectelor ori al animalelor sălbatice.

Întorşi acasă din ţarină, sătenii îşi invitau la masa festivă a Nedeii oaspeţii: rude, prieteni, cunoscuţi, chiar şi necunoscuţi sosiţi din alte sate, după care toţi se îndreptau spre locul unde se desfăşură Jocul Necleii, în uliţa mare, iar după anii 1950, la căminul cultural.

Nedeia este printre puţinele evenimente din viaţa satului la care participă, indiferent de locul unde se află, toţi descendenţii neamului care alcătuiesc obştea sătească; este sărbătoarea neamurilor şi a prietenilor sau, mai bine zis, a împrietenirilor.

Nedeia a constituit cel mai bun prilej de întâlnire a pădurenilor, de păstrare a legăturilor existente sau de a face altele noi. Tinerii, feciorii şi fetele pădurenilor, se cunoşteau cu această ocazie, se împrieteneau, şi, uneori, în iarna următoare, se şi căsătoreau.